Quý vị sẽ cần gì vào năm 2021?

Đánh dấu vào các ô vuông bên dưới để tìm hiểu xem quý vị đã sẵn sàng cho luật REAL ID vào năm 2021. Thông tin của quý vị sẽ không bị lưu trữ tại trình duyệt này hoặc bất cứ nơi nào khác.

Quý vị bao nhiêu tuổi?
Tại sao cần điều này?
REAL ID chỉ có ảnh hưởng đến những người từ 18 tuổi hoặc lớn hơn.
Quý vị có loại thẻ ID nào?
(Chọn các lựa chọn phù hợp với quý vị)
Quý vị có đi máy bay thường xuyên hoặc có kế hoạch đi trong tương lai không?
Tại sao cần điều này?
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, luật REAL ID sẽ yêu cầu nhiều hơn một bằng lái xe thông thường hoặc thẻ ID để đi máy bay nội địa và đi qua biên giới của các nước láng giềng bằng đường bộ hoặc đường biển.
CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Không cần ID!
Trẻ em dưới 17 tuổi được miễn nhiệm khỏi luật REAL ID.
CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Quý vị đã có đầy đủ giấy tờ!
Vui lòng kiểm tra ngày hết hạn trên các giấy tờ của quý vị và gia hạn trước ngày 1 tháng 10 năm 2021 nếu cần thiết.
CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Quý vị cần thêm giấy tờ để đi máy bay.

Loại giấy tờ nào phù hợp nhất tuỳ thuộc vào quý vị. Hộ chiếu cho phép quý vị đi máy bay trong nước Mỹ và vòng quanh thế giới, trong khi Bằng Lái Xe Tăng Cường (EDL) hoặc Thẻ Nhận Dạng Tăng Cường (EID) cho phép quý vị đi máy bay trong nước Mỹ và đi qua biên giới của các nước láng giềng bằng đường bộ hoặc đường biển. Tìm hiểu các lựa chọn khác.

Nếu không có dự định đi máy bay? Quý vị không cần phải lo lắng. Bằng lái xe thông thường hoặc thẻ ID sẽ còn dùng cho các việc di chuyển khác trong nước Mỹ như lái xe trong tiểu bang Washington hoặc qua tiểu bang khác hoặc đi xe lửa.

CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Quý vị không đi máy bay, nên quý vị không cần thêm gì khác

Bằng lái xe thông thường hoặc thẻ ID của quý vị sẽ còn dùng cho các việc di chuyển khác trong nước Mỹ như lái xe trong tiểu bang Washington, qua tiểu bang khác, hoặc đi xe lửa. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, bằng lái xe thường được gia hạn hay làm mới và thẻ ID sẽ có một sự đánh dấu trên thẻ và có thể sẽ không được chấp nhận cho các mục đích của liên bang. Sự đánh dấu đó không cho biết quốc tịch hay tình trạng nhập cư của quý vị. Cho nên, nếu quý vị quyết định đi máy bay, quý vị sẽ cần thêm một số giấy tờ khác.Kiểm tra các lựa chọn của quý vị